Động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt - Úc

Động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt - Úc

Thấy được cơ hội từ các hiệp định đã ký kết, thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy thương mại sang thị trường Australia...