Những ngày mưa không anh...

Những ngày mưa không anh...

Từ ngày ấy, em không có quyền đòi hỏi.. Từ ngày ấy, em không được phép trông mong những dòng tin nhắn quan tâm của anh mỗi ngày.