Microsoft treo thưởng 100.000 USD săn lỗi bảo mật

Microsoft treo thưởng 100.000 USD săn lỗi bảo mật

Sau khi thử nghiệm các chương trình tìm lỗi cho nhiều dịch vụ trong vài năm qua, Microsoft đã ra mắt chương trình mới có tên Identity Bounty Program nhằm tăng cường an ninh cho khách hàng của mình.