Rùa mẹ tuyệt vọng đào tổ đẻ trứng trên bãi biển đầy rác

Rùa biển bất lực đào tổ đẻ trứng trên bãi biển đầy rác
 
 
Rùa biển bất lực đào tổ đẻ trứng trên bãi biển đầy rác

 Đoàn Dương (Video: BBC Earth)

Nguồn: vnexpress.net