Loài cá mú 4 tạ suýt tuyệt chủng vì thân thiện với con người

Loài cá mú nặng gần 4 tạ đang bị đe dọa
 
 
Loài cá mú nặng gần 4 tạ đang bị đe dọa

Phương Hoa (Video: Business Insider)

Nguồn: vnexpress.net