Phát hiện sơn dương đỏ quý hiếm ở Trung Quốc

Phát hiện sơn dương đỏ quý hiếm lần đầu tiên ở Trung Quốc
 
 
Phát hiện sơn dương đỏ quý hiếm lần đầu tiên ở Trung Quốc

 Đoàn Dương (Video: Xinhua)

Nguồn: vnexpress.net