Đường cao tốc 10 km xuyên hồ nước Trung Quốc

Đường cao tốc ngầm xuyên hồ nước ngọt lớn thứ ba Trung Quốc
 
 
Đường cao tốc ngầm xuyên hồ nước ngọt lớn thứ ba Trung Quốc

 Đoàn Dương (Video: Xinhua)

Nguồn: vnexpress.net