Đôi hà mã hợp sức cứu vịt con mắc kẹt dưới hồ nước

Đôi hà mã hợp sức cứu vịt con mắc kẹt dưới hồ nước
 
 
Đôi hà mã hợp sức cứu vịt con mắc kẹt dưới hồ nước

 Đoàn Dương (Video: The Dodo)

Nguồn: vnexpress.net