Bão điện rực sáng bầu trời Australia

Bão điện làm rực sáng bầu trời Tây Australia
 
 
Bão điện làm rực sáng bầu trời Tây Australia

 Đoàn Dương (Video: Fox 8)

Nguồn: vnexpress.net