Phương pháp phục hồi những rạn san hô bị hủy hoại

Phương pháp gieo trồng mới phục hồi san hô trên quy mô lớn
 
 
Phương pháp gieo trồng mới phục hồi san hô trên quy mô lớn

 

Phương Hoa (Đồ họa: Next)

Nguồn: vnexpress.net