Nhầm lẫn khiến phi hành gia Nhật tưởng mình cao thêm 9 cm

Phi hành gia Nhật không cao thêm 9 cm trong vũ trụ
 
 
Phi hành gia Nhật không cao thêm 9 cm trong vũ trụ

 

Phương Hoa (Đồ họa: Next)

Nguồn: vnexpress.net