Hà Nội tăng học phí từ năm học 2018-2019

.

Chiều 5/7, với 99/102 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 100 % đại biểu có mặt, và 97,06% tổng số đại biểu, Kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hà Nội khoá XV đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019. 

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội 


Báo cáo Tờ trình Dự thảo Nghị quyết, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội cho biết: Mức thu học phí hiện nay ở mức thấp trong khung học phí theo quy định của Chính phủ (vùng thành thị có mức thu đạt tỷ lệ 36,7%; vùng nông thôn đạt tỷ lệ 45,8%; vùng miền núi đạt tỷ lệ 23,3% so với mức cao nhất trong khung học phí theo quy định của Chính phủ), ngoài ra các đơn vị phải sử dụng 40% tống số thu học phí để chi thực hiện cải cách tiền lương. Như vậy kinh phí còn lại (60% nguồn thu học phí) đế chi phục vụ dạy và học còn rất hạn hẹp.

So với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đồng bằng sông Hồng, mức thu học phí bình quân của TP Hà Nội ở mức thấp nên chưa huy động được nguồn lực từ sự đóng góp của người dân cho giáo dục.

Theo Nghị quyết được thông qua, mức thu học phí từ năm học 2018-2019 đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2018-2019 với bậc Nhà trẻ; Mẫu giáo; THCS; THPT; Giáo dục thường xuyên cấp THCS; Giáo dục thường xuyên cấp THPT và với học sinh theo học tai các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) hiện hành là 110 nghìn đồng/tháng tăng lên 155 nghìn đồng/tháng (tăng 45 nghìn đồng/tháng); 

Với học sinh theo học tai các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi) mức tăng từ 55 nghìn đồng/tháng lên 75 nghìn đồng/tháng; Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên đia bàn các xã miền núi tăng từ 14 nghìn lên 19 nghìn đồng/tháng.

Theo ông Dũng, số tăng thu học phí (chênh lệch giữa mức thu học phí đề xuất năm học 2018-2019 với mức thu học phí năm học 2017-2018), một phần để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại dành để chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Mức thu học phí đề xuất phù hợp với khả năng chi trả của người dân Thành phố so với thu nhập bình quân 1 nhân khẩu/tháng. Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng chung toàn TP năm 2017 là 4.454.900 đồng (trong đó khu vực thành thị là 5.317.300 đồng, khu vực nông thôn là 3.570.100 đồng).

Tỷ lệ giữa mức thu học phí đề xuất với thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng khoảng 2,92% với khu vực thành thị; 2,1% với khu vực nông thôn. Với thu nhập hiện nay, việc tăng học phí năm học 2018-2019 làm tăng khả năng chi trả việc học khoảng 0,85% so với thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng với khu vực thành thị; 0.56% với khu vực nông thôn.

Cùng đó, mức thu học phí đề xuất tăng so với năm học 2017-2018, nằm trong khung quy định của Chính phủ, góp phần huy động nguồn lực từ sự đóng góp của người dân, cụ thể: Khu vực thành thị tăng 45.000 đồng/học sinh/tháng, tỷ lệ 40,9%; Khu vực nông thôn tăng 20.000 đồng/học sinh/tháng, tỷ lệ 36,4%; Khu vực miền núi tăng 5.000 đồng/học sinh/tháng, tỷ lệ 35,7%.

Tổng số thu học phí theo mức thu đề xuất dự kiến là: 939,864 tỷ đồng; tăng 264,513 tỷ đồng so với năm học trước. Tiền thu học phí chiếm tỷ lệ 11,3% tống số chi hoạt động thường xuyên của các đơn vị. Vì vậy, dù học phí tăng nhưng nguồn kinh phí chi thường xuyên cho giáo dục mầm non và phổ thông công lập chủ yếu từ ngân sách nhà nước.

Việc điều chỉnh tăng mức thu học phí không làm ảnh hưởng đến các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Trung ương (riêng đối tượng nghèo và cận nghèo thực hiện theo chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo của Thành phố). Kinh phí thực hiện chế độ miễn, giảm học phí theo mức thu đề xuất khoảng 26,732 tỷ đồng.

Đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019. Đến thời điểm hiện nay, Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Để có cơ sở xây dựng mức thu học phí năm học 2018-2019 cho  2 trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long và Trung cấp Kỳ thuật Tin học Hà Nội, UBND TP đề xuất mức thu học phí năm học 2018-2019 của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long và Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội được xây dựng theo nguyên tắc: Tính đủ chi phí tiền lươmg, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý (theo quy định về lộ trình tính giá của Nghị định 16/2015/NĐ-CP) nhưng không vượt mức trần đối với đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

Năm học 2018-2019, theo tính toán cụ thế của 2 trường mức thu học phí hiện nay vẫn sẽ đảm bảo các chi phí cho hoạt động của nhà trường theo nguyên tắc trên. Vì vậy, UBND Thành phố đề xuất mức thu học phí năm học 2018-2019 được giữ nguyên như năm học 2017-2018.

Hạnh Nguyên
Nguồn: tuoitrethudo.com.vn