48% thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Xã hội

.

Điểm mới của kỳ thi THPT quốc gia 2018

Theo đó, về cơ bản Kỳ thi THPT quốc gia được giữ ổn định như năm 2017. Tuy nhiên, kỳ thi năm nay có một số điểm mới như sau:

48% thí sinh  đăng ký bài thi Khoa học Xã hội

Ảnh minh họa. Hải Nam.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT, chủ yếu là lớp 12; nâng cao độ phân hóa của đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; năm nay Bộ đã công bố đề thi tham khảo từ 24/01/2018, do vậy không gây sốc hay xáo trộn lớn cho học sinh và giáo viên;

Thí sinh đã đăng ký dự thi (ĐKDT) cả 02 bài tổ hợp KHTN và KHXH thì phải thi đầy đủ 2 bài thi này mới được xét công nhận tốt nghiệp THPT;

Thời gian chuyển tiếp giữa các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp rút ngắn xuống còn 10 phút (năm 2017 là 20 phút). Điều chỉnh này phù hợp với thực tế, vừa bảo đảm tổ chức thi an toàn, tránh các bất cập có thể xảy ra;

Điểm thi được làm tròn đến hai chữ số thập phân; điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi, đặc biệt trong công tác ĐKDT, các công tác chuẩn bị cho hoạt động tổ chức thi, ra đề thi và chấm thi. Tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, làm cơ sở cho Hội đồng ra đề thi THPT quốc gia tham khảo để ra đề thi; nâng cấp phần mềm chấm thi trắc nghiệm nhằm tăng độ tính chính xác, khách quan trong chấm thi;

Quy luật phát đề thi cho thí sinh (nhất là với các Bài thi trắc nghiệm được quy định trong hướng dẫn thực hiện quy chế).

48% thí sinh  đăng ký bài thi Khoa học Xã hội

Tổng số thí sinh ĐKDT năm 2018: 925.792 (năm 2017: 866.006).

Cả nước có 2.144 điểm thi

Đến nay, cả nước đã hoàn thành việc tổ chức đăng ký dự thi cho thí sinh. Toàn bộ hồ sơ đăng ký dự thi của thi sinh đã được nhập vào cơ sở dữ liệu quản lý Kỳ thi; các đơn vị đã hoàn thành việc kiểm tra chéo, rà soát và chỉnh sửa các sai sót dữ liệu ĐKDT.

Tổng số thí sinh ĐKDT năm 2018: 925.792 (năm 2017: 866.006); trong đó: Học sinh đang học lớp 12 năm học 2017-2018: 872.008 (năm 2017: 786.304); Số TS tự do: 53.784 (năm 2017: 33.0557);

Số TS ĐKDT chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT: 237.326; Số TS ĐKDT để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh: 642.379; Số TS ĐKDT chỉ để xét tuyển sinh: 46.087

Tổng số TS dự thi để được xét công nhận tốt nghiệp THPT là 879.705 (năm 2017: 809.369); tổng số TS sẽ tham gia xét tuyển sinh ĐH, CĐ là: 688.466 chiếm 74,3% (năm 2017: 640.471 chiếm gần 75%). Cả nước có 2.144 Điểm thi với 39.689 Phòng thi.

Thông tin về đăng ký dự thi bài thi tổ hợp

Theo thống kê, có 341.576 thí sinh đă ký bài thi KHTN, chiếm 37% (năm 2017: 38%)

444.538 thí sinh đăng ký bài thi KHXH, chiếm 48% (năm 2017: 43%)

36.016 thí sinh đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp, chiếm 4% (năm 2017: 7%)

Số còn lại 11% trên tổng số thí sinh đăng ký dự thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp (số này là thí sinh tự do thi để xét tuyển ĐH, CĐ hoặc thí sinh tự do thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT có bảo lưu các môn thành phần của bài thi tổ hợp của năm 2017).

So với năm 2017, tỷ lệ thí sinh đăng ký chọn bài thi KHXH tăng hơn khoảng 5%.

Nguồn: congly.vn