Thí điểm cấm đường Uber, Grab trong 1 tháng

Nguồn: tieudungplus.vn