Chưa có cơ chế đặc thù trong huy động trí thức

.
Diễn đàn trí thức
Chưa có cơ chế đặc thù trong huy động trí thức (Diễn đàn trí thức) - Liên hiệp hội được xác định là hội đặc thù nhưng lại chưa có cơ chế đặc thù trong huy động trí thức.
  • Mong tiếng nói trí thức ngày càng rộng và sâu hơn
  • Trí thức trẻ cống hiến, trí thức cao phải tạo môi trường

Đó là một trong những nội dung ông Vũ Tấn Phú, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Bắc Giang đề cập tại Diễn đàn bàn về Giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về công tác vận động trí thức của Liên hiệp hội Việt Nam.

Chua co co che dac thu trong huy dong tri thuc
Nhiều ý kiến tham luận tại Hội nghị

Theo ông Phú, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang trực thuộc Liên hiệp hội là tổ chức chính trị xã hội của trí thức khoa học và công nghệ.

Thực hiện vai trò của mình, Liên hiệp hội tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác tập hợp và phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức như các chính sách về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; các chính sách xét tặng giải thưởng khoa học...

Đặc biệt, việc tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 63/2005/QĐ-UBND, ngày 22/8/2005 và Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội được xem là dấu mốc quan trọng giúp Liên hiệp hội tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần nâng cao chất lượng chương trình, đề án và những chính sách do UBND tỉnh ban hành.

Trên cơ sở đó, từ năm 2010 đến nay, Liên hiệp hội Bắc Giang đã tổ chức tư vấn, phản biện 43 chương trình, đề án, quy hoạch của tỉnh; tổ chức nhiều hội thảo khoa học với sự tham gia của nhiều chuyên gia uy tín.

Nhờ đó, Bắc Giang được Liên hiệp hội Việt Nam đánh giá là tỉnh đứng trong nhóm đầu về công tác tư vấn, phản biện trong Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, Liên hiệp hội tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật 2 năm/1 lần. Từ năm 2010 đến nay, Liên hiệp hội đã tổ chức thành công 03 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, thu hút trên 300 giải pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đăng ký tham dự, 104 giải pháp đã được trao giải thưởng, nhiều giải pháp, ý tưởng thiết thực và hiệu quả đã góp phần mang lại lợi ích cho doanh nghiệp nhiều tỷ đồng. 

Liên hiệp hội cũng chủ động phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các chương trình, cuộc thi  khác nhằm khuyến khích những ý tưởng sáng tạo trên các lĩnh vực.

Nhờ những thành tựu đã đạt được, ông Phú cho biết, đến nay Hội các nhà khoa học Bắc Giang đã tập hợp được gần 150 hội viên; trong đó, có 23 giáo sư, 41 phó giáo sư; đã tổ chức được nhiều hoạt động hướng về quê hương, nhất là tham gia các hội thảo khoa học và tư vấn, phản biện, hoạch định chính sách phát triển của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả trên, ông Phú cũng thừa nhận vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đặc biệt trong công tác huy động, thu hút trí thức.

"Thứ nhất, Liên hiệp hội được xác định là hội đặc thù như các hội khác nhưng quy định về mục tiêu, tiêu chí chưa rõ ràng; các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về hội còn nhiều bất cập, chưa hợp lý, nên vai trò vị thế chưa tương xứng, tập hợp trí thức còn gặp nhiều khó khăn.

Thứ hai, mô hình tổ chức, bộ máy của Liên hiệp hội chưa được hoàn thiện. Thiếu cơ chế gắn kết giữa Liên hiệp hội và các hội thành viên, nhất là về cơ chế tổ chức, quản lý. Bên cạnh đó cơ chế về hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; do các hội thành viên không phải là hội trực thuộc, đều hoạt động theo Điều lệ riêng do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Thứ ba, chưa có cơ chế đặc thù trong huy động trí thức, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành ở Trung ương tham gia thực hiện các nhiệm vụ của địa phương; có chế độ, chính sách tương xứng với trình độ, kinh nghiệm và trí tuệ đóng góp của các chuyên gia", ông Phú nêu.

Giới khoa học ít được tham gia những vấn đề bức xúc

Từ những hạn chế trên, ông Phú kiến nghị Liên hiệp hội Việt Nam kiến nghị với Trung ương Đảng và Chính phủ thống nhất xác định Liên hiệp hội là tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khoá X)

"Cần xác lập cơ chế, chính sách cụ thể về tổ chức, quản lý, để gắn kết chặt chẽ giữa Liên hiệp hội với các hội thành viên.

Hoặc đề xuất thành lập đoàn thể chính trị - xã hội chuyên trách tập hợp trí thức, trên cơ sở nòng cốt là Liên hiệp hội Việt Nam, cùng với các tổ chức hội liên quan thành Hội Trí thức Việt Nam, nhằm thống nhất một đầu mối tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức của cả nước", ông Phú kiến nghị.

An An

-->
adasia-->
Nguồn: baodatviet.vn