CHUYỂN NHƯỢNG 7/1: M.U chuẩn bị đề nghị hấp dẫn cho Oezil. Liverpool chốt xong người thay Coutinho

Nguồn: thethaovanhoa.vn