Từ bài học Formosa, Đồng Tâm: Cần đưa đối thoại vào quy chế, định kỳ thường xuyên

.

Đây là ý kiến của ông Mai Trực - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Hội nghị Tổng kết việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2017 ngày 11.1.

Theo bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, năm 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở; tập trung đánh giá kết quả thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW (khóa XII), đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, với các phong trào thi đua, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa.

Ban chỉ đạo các cấp đã phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tổ chức thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở khá nền nếp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Ban Chỉ đạo Trung ương Trần Thanh Mẫn cho rằng, nét khởi sắc trong thực hiện QCDC ở cơ sở chính là thay đổi về nhận thức từ phía Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân, cùng với đó công tác tuyên truyền của các ngành, các cấp có nhiều chuyển biến hiệu quả, tạo được sức lan tỏa trong nhân dân.

Sau 3 năm triển khai, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và một số tổ chức thành viên đã tổ chức được 10 chương trình giám sát có phạm vi toàn quốc; 63 tỉnh, thành phố tổ chức 721 cuộc giám sát, cấp huyện tổ chức 6.404 cuộc, cấp xã tổ chức 49.564 cuộc.

    

Chỉ ra những mặt chưa tốt trong hoạt động, ông Phan Chí Hiếu, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp cho rằng: Thông qua hoạt động kiểm tra ở địa phương, việc thực hiện QCDC đã phát sinh nhiều bất cập và hiện đã có những văn bản bổ sung hoàn thiện quy chế được đề xuất nhưng thực tế vẫn chưa có chuyển biến trong việc hoàn thiện những quy chế này.

Tiếp nối, ông Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng kỷ cương, kỷ luật ở một số cơ quan hành chính ở một số nơi vẫn chưa được thực hiện, thủ tục hành chính còn nhiều phiền hà, các dịch vụ đánh giá sự hài lòng của người dân vẫn còn tồn tại khi người dân vẫn phải trả thêm dịch vụ phí, việc trả lời đơn thư chưa hiệu quả,...

Ông Mai Trực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh việc đối thoại với nhân dân là một hình thức dân chủ trực tiếp và cần được phát triển vì thông qua bài học Formosa, Đồng Tâm, việc thực hiện đối thoại đã đánh giá được năng lực, trách nhiệm của cán bộ. Chính vì vậy, cần đưa đối thoại vào quy chế, định kỳ thường xuyên. Dân vận, Mặt trận phải giám sát vấn đề này để đánh giá và giám sát phải đi vào thực chất.

HUYÊN NGUYỄN 11/01/2018 | 20:44
Đối thoại với dân, Đồng Tâm, Quy chế dân chủ
TIN BÀI LIÊN QUAN
  • Hoãn phiên tòa xét xử cán bộ giao đất sai ở xã Đồng Tâm do một số bị cáo ốmHoãn phiên tòa xét xử cán bộ giao đất sai ở xã Đồng Tâm do một số bị cáo ốm Hoãn phiên tòa xét xử cán bộ giao đất sai ở xã Đồng Tâm do một số bị cáo ốm
  • Khi nào mới xét xử phúc thẩm vụ sai phạm đất đai ở Đồng Tâm?Khi nào mới xét xử phúc thẩm vụ sai phạm đất đai ở Đồng Tâm? Khi nào mới xét xử phúc thẩm vụ sai phạm đất đai ở Đồng Tâm?
  • Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Đào Thanh Hải thông tin vụ việc ở Đồng TâmPhó Giám đốc Công an TP Hà Nội Đào Thanh Hải thông tin vụ việc ở Đồng Tâm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Đào Thanh Hải thông tin vụ việc ở Đồng Tâm
Gửi bình luận
Nguồn: laodong.vn