Lịch sử ra đời và phát triển của Thế vận hội

.

Thế vận hội có lịch sử hàng nghìn năm phát triển, được ra đời từ năm 776 trước Công nguyên và từng có thời gian dài bị hủy bỏ.

Nguồn: khoahoc.tv